O kempu

Váš profilový obrázek

Areál Kempy na Seči

Poloha a charakteristika areálu

Areál Kempy na Seči je umístěn v těsné blízkosti Sečské přehrady v chráněné krajinné oblasti Železné hory, které svou rozmanitostí osloví všechny návštěvníky. Jsou zde strmé skály, ale i lehké turistické cesty. Velmi oblíbnou procházkou je nanáročná cesta okolo Sečské přehrady. Železné hory nabízí jak zřiceniny, tak zámky. Flóra je zde velmi rozmanitá a některé druhy jsou unikátní a rostou jen v Železných horách, Fauna je zde běžná, jak lesní tak polní. Na rekreaci a koupání se nabízí Sečská přehrada, ale nejen ta, jsou zde i kraskovské rybníky, nebo třeba lom Borek. Prostě v Železných horách si přijde na své každý návštěvník. 

Areál Kempy na Seči je ideálním místem pro školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní soustředění i ubytování rodin s dětmi. Nově zrekonstruované kanadské sruby jsou uprostřed zeleně v krásném prostředí Sečské přehrady. Přímo v areálu je jídelna a velká společenská místnost. Ubytovaní si mohou zapůjčit koloběžky, paddleboardy, vyzkoušet wakeboarding i další  netradiční sportovní vybavení. V blízkosti areálu máme k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem i fotbalové hřiště. Během letní sezóny je k dispozici unikátní mobilní hřiště s americkým povrchem SPORTCURT, které lze mimo jiné využít jako in-line plocha.

K dispozici je celkem 7 srubů - šest třípokojových a jeden apartmánového typu. Celková maximální kapacita areálu je 94 lůžek. Sruby se třemi samostatnými pokoji a společným sociálním zařízením mají následující dispozici: 2x pokoj s kapacitou 6 lůžek (4 + 2 přistýlky) a 1x pokoj s 2 lůžky. Každý srub má svoji koupelnu, 2x WC a sprchový kout. Ve srubu je kuchyňka s mikrovlnkou, malou ledničkou, varnou konvicí a základním vybavením. Jeden srub (Srub č. 6) je rozdělený na dva samostatné apartmány, kde v každém apartmánu jsou 4 lůžka a 1 přistýlka, sociální zařízení a kuchyňských kout se základním kuchyňským vybavením. Všechny sruby jsou zároveň bezbariérové. Je možné zapůjčit gril, sportovní vybavení a hry. Dále je možné si objednat program s animátory her a volného času u spřátelené firmy Skifanatic www.skifanatic.cz

Rekonstrukce jídelny proběhla za finanční podpory Pardubického kraje.     

Rezervace provádějte přes rezervační formulář na našem webu,nebo kempynaseci@gmalil.com, nebo na 775 759 800

 

Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ

Provozovatel: Outdoor centrum Seč s.r.o (dále jen OC Seč) Palackého třída 55, Chrudim III, 53701

  1. Objednávka pobytu a služeb

V případě zájmu o pobyt v rekreačním zařízení Outdoor centrum Seč s.r.o. zašlete elektronickou

objednávku na e-mailovou adresu kempynaseci@gmail.com.

Všeobecné podmínky (dále jen VOP) pro ubytování jsou umístěny na webových stránkách

www.kempynaseci.cz a jsou zasílány s potvrzením rezervace. Úhradou faktury objednatel potvrzuje,

že jsou mu Ubytovací řád a VOP známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.

Objednávku Vám potvrdíme písemně emailem a zároveň Vám dle domluvy sdělíme platební podmínky

– platba na fakturu podle aktuálního ceníku našich služeb.

Objednávka se stává závaznou po potvrzení e-mailem o přijaté .

  1. Úhrada akce

Po rezervaci ubytování nebo objednané akce Vám vystavíme fakturu se zálohou na ubytování ve výši

50 % celkové ceny ubytování. Před zahájením ubytování nebo objednané akce Vám zašleme fakturu

na zbylých 50 % ceny, která je splatná 30 dní před zahájením pobytu na účet Ski Fanatic s.r.o.

V případě pozdější objednávky je záloha splatná do tří dnů od obdržení faktury.

V případě nezaplacení faktury v dohodnutém termínu závazná objednávka zaniká.

Ztráty a poškození majetku budou účtovány dle Ubytovacího řádu.

  1. Storno

Jakékoli změny z Vaší strany (změna termínu, počtu účastníků, zrušení plánované akce) je možné

provést pouze písemně na email: kempynaseci@gmail.com.

Při zrušení závazně objednané akce méně než 30 dní předem, si ubytovatel účtuje 50% stornovací

poplatek z ceny za ubytování. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta není ubytovatel

povinen vracet peníze.

Při zrušení rezervace z důvodu vládního nařízení zakazující ubytovací služby, má klient nárok na 100 %

vrácení uhrazené platby.

UBYTOVACÍ ŘÁD Outdoor centrum Seč s.r.o.

  1. Odpovědné osoby

Veškeré provozní informace konzultujte se správcem kempu p. Vágnerem

kempynaseci@gmail.com, Tel.č-: 775759800

Jednatel: Martin Dostál, majitel@skifanatic.cz, 728 427 919

 

  1. Ubytovací řád se vztahuje na venkovní prostory a vyčleněný prostor pro ubytovací jednotky (sruby)

v areálu OC Seč

  1. Ubytování

Užívání OC Seč je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními nebo

parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Občané ubytováni v OC Seč jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Parkovat vozidla mohou pouze

v prostorách k tomu určených. Do areálu je vjezd motorových vozidel zakázán. Provozovatel OC Seč si

vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy

na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.

Povinností návštěvníků OC Seč je vzájemné ohleduplné jednání. V případě porušení dobrých

mezilidských vztahů může být návštěvník z OC Seč bez náhrady vykázán.

Pobyt psů v OC Seč je po předchozí domluvě za poplatek možný. Majitel je za svého psa plně

zodpovědný. Dle místní vyhlášky je zakázaný volný pohyb psů (psi musí být na vodítku a případně

opatřeni náhubkem). Majitelé psů jsou povinni po svých psech uklízet.

V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastní el. spotřebiče.

Provozovatel OC neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci hostů.

Host souhlasí s pořízením příležitostných fotografií nebo záznamů např. při kulturních, společenských

nebo sportovních akcích, pokud nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani

nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje. Pořízené

fotografie nebo záznamy budou použity pouze pro marketingové účely provozovatele.

Návštěvník OC Seč souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci ubytování a prohlašuje,

že tyto údaje poskytl dobrovolně.

Hosté jsou povinni dodržovat vyhlášky obce Seč.

3.1 Příjezdový den

Při příjezdu do areálu nahlaste na recepci seznam ubytovaných.

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt v sobotu od 14:00 do 18:00 hodin. V

případě nutnosti Vám mohou být při dřívějším příjezdu věci uschovány.

Po příjezdu si organizátor pobytu převezme sruby (pokoje), inventář, bude seznámen s ubytovacím

řádem, kterým jsou rekreanti povinni se řídit a předá odpovědné osobě seznam účastníků akce s

adresou a datem narození.

Po převzetí ubytovacích prostor si organizátor pobytu ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost

a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí odpovědné osobě.

V ceně ubytování jsou lůžkoviny a ručníky. V ceně ubytování pro tábory, školy v přírodě, sportovní

soustředění a jiné organizované akce jsou v ceně ubytování pouze lůžkoviny, nikoliv ručníky.

3.2 Odjezdový den

Poslední den pobytu se ubytovací prostory předávají do 10 hodin ráno, není-li dohodnuto jinak.

Nedodrží-li host tuto lhůtu, je provozovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Všechna

 

sportoviště a další služby areálu jsou návštěvníkům k dispozici až do času jejich odjezdu. Po dohodě je

možné uschování zavazadel do času odjezdu.

Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce je host povinen zhasnout světla, zavřít okna a dveře a klíč

vrátit na recepci.

 

  1. Úklid

Úklid srubů pronajímaných pro organizované akce je prováděn denně, lůžkoviny jsou vyměňovány

pouze na vyžádání.

Úklid srubů pro soukromé pobyty je prováděn pouze ve společných prostorách. Úklid pokojů je

prováděn pouze na vyžádání. Jednou za pobyt zdarma, vícekrát za poplatek 100 Kč. Lůžkoviny a ručníky

jsou v ceně. Náhradní ručníky jsou na vyžádání v recepci. Výměna lůžkovin je na vyžádání v recepci.

  1. Stravování

5.1. Stravování zajišťujeme pro organizované skupiny a vydáváme v jídelně v areálu. Zajištění

stravování pro soukromé pobyty je možné po domluvě.

5.2 Výdej jídel pro organizované skupiny

Pro organizované skupiny zajišťujeme snídaně, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři a

celodenní pitný režim v jídelně areálu. Časový rozvrh výdeje jídel je domluven při příjezdu s

odpovědnou osobou.

  1. Pravidla pro ostatní provoz

6.1 Kuchyňka pro soukromý pronájem srubů

Ve srubu určeném k rodinné rekreaci je malá kuchyňka vybavená mikrovlnkou, ledničkou, varnou

konvicí, v případě zájmu je možno zapůjčit dvouploténkový vařič a potřebné nádobí . V případě jejich

použití dbejte na bezpečnost a závady či poškození ihned hlaste odpovědné osobě.

6.2 Sportovní zázemí, ohniště a zelené plochy

Pro jakékoliv sportovní hry je možné používat místa pro to výhradně určena.

V areálu jsou dvě ohniště. Jedno pro organizované skupiny, druhé pro rodinné rekreace. Rozdělávání

ohňů je povolenou pouze v místech k tomu přímo určených.

Při použití ohniště ručí organizátor akce za dodržování všech pravidel při zacházení s ohněm, zajištění

úklidu ohniště a jeho okolí. Na recepci je možné zapůjčit pilu a sekeru na přípravu dřeva a opékací

vidlice na buřty. Ohniště a hřiště je možné využít pro Váš osobní program, po domluvě s recepcí.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých osob v areálu OC

Seč.

6.3 Sruby

Inventář ze srubů není povoleno vynášet ven a provádět jakékoliv změny v uspořádání srubů a pokojů.

Požadované změny v uspořádání pokojů hlaste předem na recepci.

6.4 Dále žádáme návštěvníky aby:

Dodržovali zásady hygieny při použití sociálních zařízení. 

Dodržovali pořádek v celém areálu a odpadky odhazovali na místa k tomu určená (odpadkový koš ve

srubu, kontejnery na směsný i tříděný odpad).

Respektovali zákaz kouření v prostorách celého areálu.

Respektovali noční klid od 22.00 do 6.00 hodin. V případě konání povolených hudebních produkcí

vyhláškou města Seč může být hranice nočního klidu v OC Seč posunuta za předpokladu, že se

návštěvníci nebudou navzájem rušit. Za stejných podmínek je možné konat i besedy u táboráků.

V době nočního klidu je návštěvníkům zakázáno hlasité pouštění hudby a bezúčelné startování

motorových vozidel.

  1. Poplatky v Outdoor centrum Seč

7.1 Místní a Rekreační poplatek

Poplatek z pobytu obci 13 Kč/osoba/noc, který se platí obci prostřednictvím kempu.

Poplatek neplatí děti do 18 let, studenti, důchodci a pedagogický dozor.

7.2 Půjčovna

Na místě je možno zapůjčit různé sportovní pomůcky za poplatek/vratnou kauci dle platného ceníku,

který je umístěn v recepci areálu.

7.3 Poplatky za ztrátu či zničení věcí

Návštěvník OC Seč nesmí poškozovat jeho zařízení, plochy areálu, stromy, keře, informační tabule,

značky, ani majetek ostatních rekreantů. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host

podle obecně závazných předpisů.

Kontakt

Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat a my Vám co nejdříve odpovíme.

Kde nás najdete: Areál Kempy na Seči, Seč 497, 538 07 Seč